Kanada

Każdego roku, do Kanady przyjeżdża 150 000 studentów z całego świata, gdyż kraj ten oferuje wysoką jakość edukacji w wielokulturowym środowisku.

Kanadyjski system edukacji oparty jest na trzystopniowym systemie brytyjskim. Poszczególne uczelnie różnią się jednak od siebie w zależności od prowincji i terytoriów, na których się  To rządy lokalne koordynują i nadzorują szkolnictwo na podległym obszarze i podobnie jak w USA, nie ma krajowego systemu. Zasady i kryteria studiowania w różnych prowincjach różnią się zatem miedzy sobą; szczególnie restrykcyjna pod tym względem jest francuskojęzyczna prowincja Quebec.

 

TRU4

 

Studia

Trzystopniowy system edukacji umożliwia przede wszystkim uzyskanie certyfikatu lub dyplomu po każdym semestrze lub roku nauki z możliwością kontynuacji. Przykładowo jeżeli zamierzasz ukończyć studia licencjackie, możesz zaliczać je etapami. Po roku studiów otrzymujesz dyplom, na kolejnym etapie zaawansowany dyplom, a na ostatnim: licencjat. Jeśli zatem po roku nauki zechcesz ją przerwać, otrzymasz kwalifikacje na niższym poziomie, które w przyszłości będziesz mógł uzupełnić.

 

Dodatkowym atutem systemu kanadyjskiego jest fakt, że ukończenie 2 lat szkoły wyższej  uprawnia do pozostania w Kanadzie i pracy w nieograniczonym systemie godzinowym do 3 lat.

 

Nauka na takich kursach odbywa się w języku angielskim, dlatego też jednym z warunków dostania się do szkoły wyższej jest zaawansowany poziom tego języka. Jeżeli nie posługujesz się angielskim w wystarczającym stopniu, możesz uczestniczyć w dodatkowym kursie językowym przed rozpoczęciem nauki, przygotowującym do podjęcia studiów po angielsku.
Studia w Kanadzie kładą duży nacisk na umiejętność autoprezentacji, obrony własnego zdania oraz praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej.

 

Studia w Kanadzie są relatywnie przystępne pod względem finansowym, tym bardziej, że podczas ich trwania można podjąć pracę zarobkową bądź praktykę zawodową w ramach różnych programów edukacyjnych.

 

TRU3

 

Często wybieranymi szkołami przez studentów zagranicznych są szkoły językowe oferujące kursy angielskiego lub francuskiego dla studentów w różnym wieku, na różnych poziomach zaawansowania i o różnych specjalizacjach w zależności od ich potrzeb.

 

System studiów jest bardzo elastyczny i studenci z łatwością mogą dopasować kursy do swoich oczekiwań, a same szkoły są bardzo dobrze zaopatrzone w wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny oraz pod względem zaplecza technicznego.

 

Darmowe studia w UE!

Pobierz broszurę

Studia w Anglii

Studia w Anglii

Kariera w hotelarstwie