Słowniczek

College/university/institution/school: nazwy instytucji wyższego wykształcenia używane zamiennie w USA. Warto jednak wiedzieć, że college jest zwykle mniejszy od uniwersytetu i zazwyczaj oferuje kształcenie jedynie do poziomu licencjatu.

 

Community college: college oferujący jedynie dwuletni associate’s degree, który można kontynuować do uzyskania tytułu licencjata jedynie w college’ach i na uniwersytetach.

 

Tuition: czesne

 

Full load of courses: liczba kursów dostępnych w ramach opłaty za studia.

 

Term: najmniejsza jednostka podziału roku akademickiego w zależności od modelu jego organizacji roku akademickiego (na przykład trymestr lub semestr)

 

Early decision: Podpisanie umowy ze szkołą pierwszego wyboru, że student będzie do niej uczęszczał, jeśli tylko zostanie przyjęty. Można wybrać tylko jeden taki uniwersytet.

 

Deferred under Early Decision: Uniwersytet nie zrekrutował Cię na early decision i nadal oczekujesz na akceptację w normalnym trybie. Jeśli nawet ją otrzymasz, nie jesteś zobligowany do uczęszczania do tej szkoły.

 

Early Notification: College zdecydował wcześniej poinformować Cię o przyjęciu. Nie jesteś jednak zobligowany do uczęszczania do tej szkoły.

 

Early Action: Student aplikuje wcześniej do wybranej szkoły i otrzymuje decyzję o przyjęciu, nie jest jednak zobligowany do uczęszczania do tej szkoły.

 

Rolling Admission: College przegląda aplikacje w kolejności ich otrzymania i wydaje decyzje w momencie przetwarzania kolejnych aplikacji.

 

Waiting List: odłożenie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji do czasu podjęcia ostatecznej decyzji.

 

Non-refundable deposit: Bezzwrotna opłata aplikacyjna w wybranej szkole.

 

Major kierunek główny, który wymaga realizacji określonych przedmiotów i ich zaliczenia na określonych etapach studiów

 

Minor drugi obszar specjalizacji, wymagający mniejszej liczby przedmiotów i godzin

 

Distribution requirements/core curriculum: lista przedmiotów obowiązkowych, niezbędnych do uzyskania tytułu z konkretnej specjalności

 

Liberal Arts (& Sciences): odnosi się do szeroko pojętej edukacji poprzez połączenie różnych dziedzin naukowych (humanistycznych, socjalnych), zachęcającej studentów do zgłębiania także innych poza pasującymi do kierunku studiów przedmiotów.

Darmowe studia w UE!

Pobierz broszurę

Studia w Anglii

Studia w Anglii

Kariera w hotelarstwie