Studia w USA

Studia w USAStany Zjednoczone Ameryki to kraj, w którym znajduje się najwięcej prestiżowych uczelni świata. Polscy studenci mogą ubiegać się o przyjęcie na uniwersytety amerykańskie z maturą IB, brytyjskimi A-levels lub, w niektórych wypadkach, z polską maturą i zdanym międzynarodowym egzaminem językowym.

Studia w USA to niezapomniane przeżycie nie tylko ze względu na wysoki poziom edukacji i późniejsze możliwości kariery na całym świecie, ale przede wszystkim na specyficzne doświadczenie życia studenckiego. Życie na kampusie oraz dodatkowe zajęcia są centralnym punktem amerykańskiego doświadczenia studenckiego. Większość studentów mieszka zatem na kampusie i angażuje się w życie społeczności akademickiej (muzyka, sport, zarząd uczelni, teatr, kluby akademickie, wolontariat, etc.).

Wielu studentów nawiązuje także bliskie relacje z nauczycielami, którzy są dla nich dostępni także po zajęciach podczas indywidualnych konsultacji.

System edukacji

W USA działa ponad 4 000 uniwersytetów, jednak nie ma narodowo ustalanego programu edukacji wyższej. Każda instytucja we własnym zakresie wyznacza swój program nauczania, który jednak podlega kontroli jakości odpowiednich organów akredytujących.

Nazwy college, university, institution i school są używane zamiennie w USA. Warto jednak wiedzieć, że college jest zwykle mniejszy od uniwersytetu i zazwyczaj oferuje kształcenie jedynie do poziomu licencjatu. Innym typem szkoły jest community college, oferujący dwuletni associate’s degree. Możliwe jest przeniesienie się do college’u w celu uzupełnienia kształcenia.

Studenci aplikują bezpośrednio do szkół, które ich interesują, każda z nich ma własne procedury. Zazwyczaj aplikuje się o samo przyjęcie na uniwersytet, niekoniecznie na konkretny kierunek. Zasada ta nie dotyczy jednak szkół specjalistycznych (np. medycyny).

W USA bardzo często możemy spotkać się z określeniem nauki Liberal Arts (& Sciences). Odnosi się ono do szeroko pojętej edukacji poprzez połączenie różnych dziedzin naukowych (humanistycznych, społecznych), zachęcającej studentów do zgłębiania także innych poza pasującymi do kierunku studiów przedmiotów. Studenci mają możliwość uczęszczania na zajęcia z wielu różnych dyscyplin naukowych. Niektóre szkoły mają sformalizowaną listę przedmiotów obowiązkowych. Nazywa się to distribution requirements lub core curriculum.

Studia w USA

Podczas studiowania w USA wybiera się najczęściej dwa kierunki kształcenia, są to tak zwane major (kierunek główny, który wymaga realizacji określonych przedmiotów i ich zaliczenia na określonych etapach studiów) oraz minor (drugi obszar specjalizacji, wymagający mniejszej liczby przedmiotów i godzin).

Zazwyczaj studenci nie muszą od razu przy aplikowaniu decydować się na konkretny kierunek studiów. Często dopiero na drugim roku muszą określić swój major.

Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, projektach i zadaniach oraz do samodzielnej pracy poza salą wykładową (czytania, pisania, etc.). Oceny są wystawiane na podstawie projektów, zaangażowania w zajęcia oraz egzaminu końcowego.

Szkoły publiczne i prywatne

Szkoły publiczne są częściowo finansowane i zarządzane przez rząd stanu, w którym się znajdują. To sprawia, że dużą część społeczności akademickiej stanowią tam mieszkańcy danego stanu, którzy otrzymują zniżki na czesne. Szkoły te często wchodzą w skład sieci uniwersytetów i ich czesne jest zazwyczaj trochę niższe niż czesne szkół prywatnych.

Szkoły prywatne są finansowane głównie z czesnego oraz datków osób prywatnych (głównie byłych absolwentów) i nie są w żaden szczególny sposób związane ze stanem, w którym się znajdują. Czesne wynosi zatem tyle samo dla osób spoza stanu.

Studia w USA dla obywateli Polski są płatne w pełni zarówno na uczelniach prywatnych, jak i publicznych, jednak możemy pomóc w załatwieniu stypendiów na niektórych uniwersytetach.

Kalendarz akademicki

Na większości uniwersytetów rok akademicki trwa dziewięć miesięcy: od sierpnia/września do maja/czerwca. W ciągu wakacji większość studentów przebywa na urlopie. Istnieją jednak uniwersytety oferujące w tym czasie możliwość zaliczenia kolejnego semestru akademickiego.

Istnieją trzy podstawowe modele organizacji roku akademickiego:

  • Dwa semestry równej długości
  • Trzy trymestry równej długości
  • Cztery/cztery/jeden lub cztery/jednen/cztery, gdzie semestry trwają po cztery miesiące, a w okresie pozostałego miesiąca, studenci mają tylko jeden przedmiot.

Płatności

Zazwyczaj w semestrze wybiera się cztery lub pięć przedmiotów. Każda szkoła ma określoną liczbę przedmiotów, które obejmuje czesne (tzw. full load of courses). Dodatkowo wybierane przedmioty wymagają ich opłacenia.

Rachunki powinno się opłacać na początku każdego semestru. Studenci, którzy przegapią termin zapłaty nie mogą się zarejestrować na wybrane przez siebie przedmioty. Wiele szkół oferuje jednak możliwość regulowania opłat za czesne w systemie miesięcznych rat.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami jeszcze dziś (telefonicznie, mailowo, osobiście lub przez poniższy formularz):

Darmowe studia w UE!

Pobierz broszurę

Studia w Anglii

Studia w Anglii

Kariera w hotelarstwie