Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Studia medyczne na Słowacji – dlaczego warto?

Studia medyczne na Słowacji w języku angielskim to bardzo dobra alternatywa dla studiów w Polsce – zwłaszcza w przypadku, kiedy zbyt duża konkurencja oraz zbyt mała liczba miejsc nie pozwalają na studiowanie medycyny lub stomatologii na uniwersytecie medycznym w Polsce.

Jest to często jedyna możliwość, aby zrealizować swoje plany i marzenia o zostaniu lekarzem medycyny lub lekarzem stomatologii.

Dużą zaletą tych studiów jest bardzo przejrzysty i korzystny system rekrutacji: wyniki polskiej matury nie są brane pod uwagę. Liczy się tylko wynik testu wstępnego z chemii i biologii.

Jest to bardzo duża szansa na dostanie się – także dla osób, które nie uzyskały wysokiego wyniku z matury. Zakres materiału na teście wstępnym jest węższy, niż na maturze (np. nie ma roślin czy grzybów na biologii).

Słowacja jest blisko Polski, język słowacki jest bardzo podobny do języka polskiego, można przenieść się na studia w Polsce po 2-gim roku.

Uniwersytet w Koszycach jest państwową uczelnią, studenci odbywają zajęcia praktyczne w klinice uniwersyteckiej. Poziom studiów jest europejski. Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy jako lekarz tak w Polsce, jak i w krajach anglojęzycznych (np. w UK)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice został założony w 1959 roku jako drugi uniwersytet na Słowacji. Obecna struktura tego uniwersytetu obejmuje pięć wydziałów – Wydział Lekarski, Wydział Nauk, Wydział Prawa, Wydział Administracji oraz Wydziału Sztuki. Na tej uczelni studiuje ponad 7 500 studentów.

Koszyce to 2-gie co do wielkości miasto Słowacji, Europejska Stolic Kultury w roku 2013. Na uniwersytecie oraz na politechnice studiuje tutaj wielu studentów nie tylko ze Słowacji, ale z całego świata.

Polscy studenci mają bardzo dobrą opinię wśród wykładowców.

Zobacz, co mówią polskie studentki medycyny i stomatologii studiujące w Koszycach:

Zobacz prezentację wydziału medycznego tej uczelni:

Studia medyczne na Słowacji – korzyści dla absolwentów

Polscy studenci mogą studiować medycynę / stomatologię w języku angielskim.

Dyplom jest uznany w krajach Unii Europejskiej – w tym także w Polsce.

Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w krajach anglojęzycznych.

Wszystkie staże zaliczane są już podczas studiów – nie trzeba więc pracować potem jako rezydent w polskim szpitalu.

Uniwersytet w Koszycach zapewnia wyższą edukację opartą na najnowszych odkryciach naukowych w szerokim kontekście międzynarodowym. Uczelnia współpracuje intensywnie z instytucjami naukowymi na całym świecie.

Studia medyczne na Słowacji – wymagania i procedura

Kandydaci muszą zdać egzamin z chemii i biologii w formie pisemnej (testy  wyboru). Ponieważ językiem wykładowym jest angielski, kandydaci powinni znać dobrze język angielski – ale nie muszą być bardzo zaawansowani w tym języku (wystarczy zdana matura z języka angielskiego). Początki są dość proste i szybko przyswaja się słownictwo medyczne.

Wyniki z polskiej matury nie są istotne – liczy się TYLKO wynik egzaminu testowego z biologii i chemii!

Przygotujemy Cię do tego egzaminu – poprzez testy przygotowawcze z odpowiedziami! Z tych testów wybierane są potem pytania na egzamin wstępny.

Zamiast czekać cały rok przygotowując się do poprawy matury – bez gwarancji sukcesu za rok – zdaj egzamin testowy w czerwcu lub w sierpniu i studiuj medycynę / stomatologię już od połowy września!

Studia medyczne na Słowacji – potrzebne dokumenty:

 • Podpisana aplikacja na studia (otrzymasz od nas)
 • Zgłoszenie na egzamin (formularz otrzymasz od nas)
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność (fizycznej i psychicznej) do studiowania na tej uczelni (nie starsze niż 3 miesiące) – w języku angielskim lub w języku słowackim (najlepiej na formularzu, który otrzymasz od nas)
 • Kopia paszportu / dowodu osobistego.
 • Potwierdzenie wpłaty za egzamin wstępny (30 euro)
 • Świadectwo Ukończenia Liceum i Świadectwo Dojrzałości

Studia medyczne na Słowacji – egzamin wstępny:

Egzamin wstępny składa się z 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii. Kandydaci mają 1 godzinę i 30 minut, aby zakończyć test.

Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi, maksymalna liczba punktów to 800.

Aby zostać przyjętym na studia trzeba uzyskać 600 pkt. Osoby, które uzyskają mniej, będą na liście rezerwowej i poczekają na ostateczny próg przyjęcia ogłaszany na początku września. W 2 latach po pandemii było mniej kandydatów, a próg punktowy obniżono.

Otrzymasz od nas materiały (testy przygotowawcze z odpowiedziami), aby dobrze przygotować się do tego egzaminu!

Terminy egzaminów wstępnych (można wybrać TYLKO 1 TERMIN):

 • 19 czerwca 2024 w Koszycach
 • 16 sierpnia 2024 w Koszycach

Terminy składania dokumentów aplikacyjnych:

Kandydaci z przedstawicielem (PERFECT) – do 2 tygodni przed terminem egzaminu

UWAGA: ostatnie dni na składanie aplikacji! Nie czekaj z decyzją, lecz skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Opłata za egzamin wstępny: 30 €

Koszt:

General Medicine – 6 250 € za semestr

Dental Medicine –  6 500 € za semestr

Koszt studiów znacznie ogranicza ich dostępność – ale trzeba traktować to jako inwestycję (może najlepszą w życiu).

Pracując jako lekarz medycyny lub stomatologii (zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej) ta inwestycja szybko się zwróci i przyniesie bardzo duże korzyści (także finansowe).

Aplikując przez PERFECT – jako oficjalnego polskiego przedstawiciela uczelni słowackiej zyskuje się następujące korzyści:

 • „szybka ścieżka” komunikacji z uczelnią
 • późniejsze terminy składania aplikacji niż przy aplikowaniu indywidualnym
 • specjalny dodatkowy termin egzaminu w Warszawie bez konieczności wyjazdu do Koszyc na egzamin
 • testy przygotowawcze z chemii i biologii z odpowiedziami
 • notarialne poświadczenie wymaganych dokumentów na Słowacji
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów na język słowacki na Słowacji
 • terminowe przesyłanie dokumentów kurierem na uczelnię w Koszycach
 • pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania przed egzaminem i przed rozpoczęciem studiów
 • kontakt z polskimi studentami studiującymi medycynę/stomatologię na uniwersytecie w Koszycach
 • pomoc i opieka na miejscu w Koszycach
 • ewentualna dalsza współpraca przy organizacji innych wyjazdów, np. Work and Holiday w Australii, Working Holiday w Kanadzie, Praca Wakacyjna w UK,  itd.

Nasze usługi są bezpłatne. Skorzystaj z tej szansy

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:

Darmowe studia w UE!

Pobierz broszurę

Studia w Anglii

Studia w Anglii

Kariera w hotelarstwie