Studia w Szwecji

malmo6Szwecja to kraj bardzo wysoko rozwinięty i niezwykle przyjazny. Kładzie się tu duży nacisk na innowacje, ekologię i edukację. Studenci, którzy za naszym pośrednictwem dostali się na szwedzkie uczelnie zwracają uwagę na praktyczne podejście do edukacji, przyjazną atmosferę i dobre perspektywy zawodowe.

Szwedzkie uczelnie są wysoko klasyfikowane w światowych rankingach, a bycie ich absolwentem jest dużym atutem w życiorysie. Nauka na proponowanych przez nas kierunkach odbywa się w języku angielskim. Podczas studiów możliwe jest także bezpłatne uczęszczanie na zajęcia z języka szwedzkiego. Absolwenci mogą zatem ukończyć studia posługując się biegle trzema językami: polskim, angielskim i szwedzkim.

Korzyści ze studiów w Szwecji

 • Bezpłatna edukacja dla wszystkich obywateli UE, czyli także dla studentów z Polski.
 • Nowoczesne i otwarte dla wszystkich uniwersytety.
 • Kładzenie wysokiego nacisku na umiejętności praktyczne i pracę zespołową.
 • Wysoka jakość edukacji uznawanej na całym świecie.
 • Nieformalne podejście; przyjazne relacje z wykładowcami, do których zwraca się po imieniu.
 • Więcej praktyki! – studenci mają możliwość uczestniczenia w stażu w jednym z wielu  współpracujących z uczelniami przedsiębiorstw, a nauka jest oparta przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, dzięki czemu studenci są lepiej przygotowani do pracy w swojej dziedzinie.
 • Skuteczne nauczanie poprzez naukę w małych grupach, seminaria i projekty.
 • Działania badawcze – bardzo dobre warunki dla działalności naukowej, w której oczywiście aktywny udział biorą studenci.
 • Wysoka jakość nauczania – 3 szwedzkie uniwersytety są wśród 100 najlepszych uniwersytetów na świecie, a 11 znajduje się wśród 500 najlepszych według najnowszego rankingu uniwersytetów świata opracowanego przez Uniwersytet Jiao Tong.
 • Działalność studencka – szkoły zazwyczaj oferują różnorodne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów poprzez sieć organizacji studenckich.
 • Współpraca ze środowiskiem biznesu – w ramach współpracy z różnymi wiodącymi firmami,  studenci mogą uczyć się jak rozwiązywać rzeczywiste problemy podczas odbywanych tam praktyk. Po ukończeniu studiów, wielu studentów znajduje pracę w firmach, z którymi współpracowali podczas studiów.
 • Aktywna współpraca międzynarodowa –  wielokulturowa społeczność studentów i wykładowców, wymiana studencka m.in. do USA czy Australii.
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: telefonicznie, mailowo lub osobiście.

  Możesz też skorzystać z poniższego formularza:

Darmowe studia w UE!

Pobierz broszurę

Studia w Anglii

Studia w Anglii

Kariera w hotelarstwie