Uniwersytet w Padwie

Studia we Włoszech

Studia we Włoszech w języku angielskim? Na uczelni z prawie 800-letnią historią, na której studiował m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski czy Stefan Batory? Na najlepszej uczelni we Włoszech, nr 113 w światowym rankingu uniwersytetów?

Zapraszamy na uniwersytet w Padwie.

Historia uniwersytetu

Uniwersytet w Padwie to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Europie. Powstała w 1222 roku, czyli ma prawie 800-letnią tradycję. Jest to jeden z najstarszych uniwersytetów europejskich.

Studiowało tutaj wielu wybitnych uczonych i poetów mienionych epok. Absolwentami uczelni byli m.in. Galileusz, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski czy Stefan Batory i Jan Zamojski.

Czy chcesz zostać młodszym kolegą z uczelni Kopernika? 🙂

Uniwersytet w Padwie współcześnie

Obecnie uniwersytet dynamicznie się rozwija. Studenci, wykładowcy i pracownicy uczelni stanowią 1/3 mieszkańców miasta! Szkoła jest multidyscyplinarna, działa tutaj 8 katedr:

 • Agricultural sciences and Veterinary Medicine
 • Economics and Political Science
 • Engineering
 • Law
 • Human and Social Sciences and Cultural Heritage
 • Medicine
 • Psychology
 • Science

Uczelnia znajduje się wysoko w rankingach dotyczących satysfakcji ze studiowania, 9/10 studentów jest zadowolona z wyboru ścieżki akademickiej i życia studenckiego w Padwie.

Ceniona jest także wysoka jakość badań naukowych i projektów badawczych realizowanych przez uczelnię (wg rankingu National Evaluation Agency for University Systems and Research). Dodatkowym atutem uniwersytetu jest współpraca z organizacjami i firmami z regionu w ramach planowania praktyk zawodowych dla studentów.

Studia w języku angielskim

Nie musisz znać języka włoskiego, aby studiować na uniwersytecie w Padwie.

Oczywiście szybko opanujesz język włoski studiując we Włoszech, ale możesz studiować tam w języku angielskim.

Oto programy studiów w języku angielskim:

Studia I stopnia

 • Animal Care
 • Information Technology
 • Psychological Science
 • Techniques and Methods of Psychological Science

Studia I i II stopnia (6-letnie studia):

 • Medicine and Surgery

Studia II stopnia

School of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine

 • Biotechnologies for Food Science
 • Forest Science
 • Food and Health
 • Italian Food and Wine
 • Sustainable Agriculture

School of Economics and Political Sciences

 • Business Administration
 • Economics and Finance
 • Entrepreneurship and Innovation
 • European and Global Studies
 • Human Rights and Multi-level Governance

School of Engineering

 • Chemical and Processes Engineering
 • Computer Engineering
 • Control Systems Engineering
 • Cybersecurity
 • Eletronic Engineering
 • Energu Engineering
 • Environmental Engineering
 • ICT for Internet and Multimedia
 • Mathematical Engineering
 • Water and Geological Risk Engineering

School of Human and Social Sciences and Cultural Heritage

 • Local Development
 • Sustainable Territorial Development
 • Techniques, Heritage, Industrial Landscapes

School of Medicine

 • Medicine and Surgery (single cycle)
 • Medical Biotechnologies
 • Pharmaceutical Biotechnologies

School of Psychology

 • Clinical, social and intercultural psychology
 • Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology

School of Science

 • Astrophysics and Cosmology
 • Computer Science
 • Cybersecurity
 • Data Science
 • Marine Biology
 • Mathematics
 • Molecular Biology
 • Physics
 • Physics of Data
 • Sustainable chemistry and technologies for circular eceonomy
 • Environmental sustainability and education

Czesne wynosi od 2500 do 2700 euro za rok studiów. Kwota ta może być zmniejszona, jeśli zarobki rodziców nie są wysokie.

Zaproszenie dla polskich studentów od Chiary Cambareri z International Office Uniwersytetu Padewskiego:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami: telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Możesz też skorzystać z formularza poniżej:

Darmowe studia w UE!

Pobierz broszurę

Studia w Anglii

Studia w Anglii

Kariera w hotelarstwie